is-grwpiau - Cwm Taf Diogelu

Grwp Amlasiantaeth Camfanteisio'n Rhywiol ar Blant

Mae Grŵp Amlasiantaeth Camfanteisio'n Rhywiol ar Blant (MACSE) wedi cael ei…

Dysgu Mwy

Pwyllgor Gweithredu ar y cyd (Plant ac Oedolion)

 

Rôl y Pwyllgor Gweithredu ar y Cyd yw cefnogi Bwrdd Diogelu Cwm Taf er mw…

Dysgu Mwy

Grŵp Adolygu Plant

 

Bydd y Grŵp Adolygu Ymarfer Plant yn sicrhau bod Bwrdd Diogelu Cwm Taf yn…

Dysgu Mwy

Is-grwp Sicrhau Ansawdd Plant

Bydd Grŵp Sicrhau Ansawdd a Safonau'r Bwrdd i Blant (QASG) yn monitro, arch…

Dysgu Mwy

Is-grwp Cysylltu, Cyfranogi a Chyfathrebu

 

Bydd Is-grŵp Ymgysylltu, Cyfranogiad a Chyfathrebu (EPC) yn gweithio ar r…

Dysgu Mwy

Is-grwp Protocolau a Gweithdrefnau

 

Bydd Grŵp Protocolau a Gweithdrefnau (PDG) ar gyfer oedolion a phlant yn …

Dysgu Mwy

Grwp Adolygu Oedolion

Bydd Grŵp Adolygu Ymarfer Oedolion yn sicrhau bod Bwrdd Diogelu Cwm Taf yn …

Dysgu Mwy

Is-grwp Sicrhau Ansawdd Oedolion

Bydd y Grŵp Sicrhau Ansawdd i Oedolion (AQA) yn gweithredu ar ran Bwrdd Dio…

Dysgu Mwy

Bwrdd Gweithredol YR HWB DIOGELU AMLASIANTAETH

Mae Grŵp Gweithredol Hwb Diogelu Amlasiantaeth Cwm Taf yn pennu gwaith yr H…

Dysgu Mwy

Pwyllgor Gweithredu'r Hwb Diogelu Amlasiantaeth

Cafodd Grŵp Gweithredol Hwb Diogelu Amlasiantaeth Cwm Taf ei sefydlu er mwy…

Dysgu Mwy

Pwyllgor Gweithredu'r Trefniadau Diogelu rhag Colli Rhyddid

Bydd y Pwyllgor Gweithredol ar gyfer Trefniadau Diogelu rhag Colli Rhyddid …

Dysgu Mwy

Is-grwp Dysgu a Hyfforddi

Bydd y Grŵp Hyfforddi a Dysgu yn gyfrifol am adolygu anghenion hyfforddi ym…

Dysgu Mwy

Is-grwp Sicrhau Ansawdd Diogelu rhag Colli Rhyddid

Bydd Grŵp Sicrhau Ansawdd Trefniadau Diogelu rhag Colli Rhyddid Bwrdd Dioge…

Dysgu Mwy

Is-grwp Sicrhau Ansawdd yr Hwb Diogelu Amlasiantaeth

Mae Grŵp Sicrhau Ansawdd Hwb Diogelu Amlasiantaeth (MAQA) wedi cael ei sefy…

Dysgu Mwy

© Hawlfraint 2018 Rhondda Cynon Taf CBS & Merthyr Tudfil CBS wefan gan MTCBC

  Cysylltwch â Ni     ·       Cyrchu     ·       Cuddio Tudalen Hon