Pryderon Adroddiad

I rhoi wybod am bryderion  yn RCT galwch:

01443 425003

 

I rhoi wybod am bryderion yn
Merthyr galwch:

01685 725000

 

Allan I oriau gallwch rhif cyswllt:

01443 743665

Cliciwch am Wybodaeth

 

 

 

 

Beth yw Diogelu?

Diogelu yw atal cam-drin neu esgeuluso oedolion mewn perygl ac amddiffyn y rheiny sydd wedi bod yn destun cam-drin neu esgeulustod.

 
Pwy yw'r oedolion sydd perygl... Ydw i'n oedolyn mewn perygl?

Mae oedolyn sy mewn perygl yn rhywun sydd angen cymorth gyda'i les corfforol neu emosiynol ac sydd, o ganlyniad, yn gallu bod yn agored I niwed. Efallai y bod angen cymorth gyda thasgau byw bob dydd megis angen cymorth gyda bwyta, gwisgo, rheoli arian neu yn mynd allan o'r ty.

Cam-drin... Ydy e'n amlwg?

Gall cam-drin ddigwydd mewn sawl ffordd:

Cam-drin corfforol - bwrw, cicio neu ataliad gormodol

Seicolegol Bygwth niwed neu waradwydd, rheoli cydberthnasau ac ynysu

Rhywiol Gweithgareddau rhyw yn erbyn yr ewyllys, gan gynnwys cyffwrdd

Cam-drin ariannol - gan gynnwys twill neu ddylanwadu ar faterion eiddo neu ewyllysiau

Esgeulustod Methiant a diwallu anghenion beunyddiol oedolyn sy'n destun risg

 

Beth ddylwn I ei wneud?

Os ydych chi'n amau bod person mewn perygl uniongyrchol o niwed, ffoniwch 999 a siarad a'r Heddlu.

 

Os ydych chi wedi dioddef cam-drin (neu'n dal I ddioddef), neu os ydych chi'n adnabod rhywun sydd, yn eich barn chi, yn cael ei gam-drin, cysylltwch a'n Carfan Ymateb ar Unwaith ar:

© Hawlfraint 2018 Rhondda Cynon Taf CBS & Merthyr Tudfil CBS wefan gan MTCBC

  Cysylltwch â Ni     ·       Cyrchu     ·       Cuddio Tudalen Hon