• iStock_000040056286_Medium.jpg

Croeso i Bwrdd Diogelu Oedolion Cwm Taf

Croeso i Wefan Bwrdd Diogelu Oedolion Cwm Taf


Mae Diogelu Oedolion sydd mewn Perygl yn fusnes i bawb ar draws ardal Cwm Taf, ac mae'r wefan hon ar gyfer pawb.


Mae Bwrdd Diogelu Oedolion Cwm Taf yn gyfrifol am oruchwylio'r gwaith o ddiogelu oedolion rhag camdriniaeth ar draws Merthyr Tudful a Rhondda Cynon Taf.  Blaenoriaeth y Bwrdd yw gofalu bod asiantaethau yn gweithio gyda'i gilydd i gadw oedolion yn ein cymunedau yn rhydd o niwed. Mae'r wefan hon yn darparu gwybodaeth am ddiogelu oedolion sy mewn perygl.  Mae iddi ddwy ran- un sy'n cynnwys gwybodaeth i'r cyhoedd ynglŷn â diogelu, a'r llall ar gyfer gweithwyr proffesiynol.

 


Wrth i chi gyrchu'r wefan, fe fyddwch chi'n gweld gwybodaeth ac arweiniad ynglŷn â'r mathau gwahanol o gamdrin, sut mae rhoi gwybod am unigolyn mewn perygl sy'n cael ei gamdrin neu'i esgeuluso, polisïau cyfredol, gweithdrefnau a chanllawiau yn ogystal â chyfleoedd hyfforddi i weithwyr proffesiynol.

 

Dweud eich dweud


Mae'r Bwrdd yn awyddus i glywed eich barn am y wefan hon.  Os oes gennych chi unrhyw awgrymiadau ar sut i wella'r gwasanaeth hwn, rhowch wybod i ni.
Croeso ichi wneud hynny trwy anfon e-bost i diogelucwmtaf@rhondda-cynon-taf.gov.uk

Pryderon Adroddiad

I rhoi wybod am bryderion  yn RCT galwch:

01443 425003

 

I rhoi wybod am bryderion yn
Merthyr galwch:

01685 725000

 

Allan I oriau gallwch rhif cyswllt:

01443 743665

Cliciwch am Wybodaeth

Ein Diweddariadau

Newyddion a'r digwyddiadau diweddaraf

Digwyddiad Diogelu ac Iechyd Meddwl Merthyr Tudful 2016

Digwyddiad Diogelu ac Iechyd Meddwl Merthyr Tudful

 

Ar 19 Hydref 2016, cafwyd digwyddiad yng Nghano…

Dysgu Mwy
Diogelu a recriwtio diogel

Gwasanaeth diogelu trydydd sector

Adnodd i unrhyw fudiad trydydd sector yng Nghymru sy'n gweithio gy…

Dysgu Mwy

© Hawlfraint 2017 Rhondda Cynon Taf CBS & Merthyr Tudfil CBS wefan gan MTCBC

  Cysylltwch â Ni     ·       Cyrchu     ·       Cuddio Tudalen Hon