Cwm Taf

Plant a Phobl Ifanc

Pryderon Adroddiad

I rhoi wybod am bryderion  yn RCT galwch:

01443 425003

 

I rhoi wybod am bryderion yn
Merthyr galwch:

01685 725000

 

Allan I oriau gallwch rhif cyswllt:

01443 743665

Cliciwch am Wybodaeth

Plant a Phobl Ifanc


Plant a Phobl Ifanc


Os ydych chi’n blentyn neu’n berson ifanc, yna mae’r rhan hon o’r wefan ar eich cyfer chi. Mae’n bwysig eich bod chi gwybod sut i gadw’ch hun yn ddiogel ac at bwy i droi am gymorth a chyngor.

 

Gallwn ni helpu:

os oes rhywun yn eich trin yn wael neu yn eich cam-drin, a ddim yn siŵr beth i’w wneud;
os ydych chi’n meddwl bod plentyn/person ifanc arall yn cael ei drin yn wael neu’n cael ei gam-drin ac angen rhoi gwybod i rywun ynghylch eich pryderon;
os ydych chi angen cyngor neu am siarad â rhywun, ac eisiau sgwrsio’n gyfrinachol gyda ni

 

Bydd y wefan hefyd yn darparu dolenni cyswllt defnyddiol er mwyn cael cyngor a chymorth am bethau fel:
sut i gadw’n ddiogel ar-lein;
beth i’w wneud os ydych chi’n cael eich bwlio neu seiberfwlio;

 

Os ydych chi’n poeni am eich lles neu’ch diogelwch chi’ch hun neu blentyn arall, cliciwch ar adran ‘Nodi pryderon’ y wefan hon i wybod lle i gael cymorth.

 

© Hawlfraint 2018 Rhondda Cynon Taf CBS & Merthyr Tudfil CBS wefan gan MTCBC

  Cysylltwch â Ni     ·       Cyrchu     ·       Cuddio Tudalen Hon