Dolenni Defnyddiol - Cwmtaf Safeguarding

Pryderon Adroddiad

I rhoi wybod am bryderion  yn RCT galwch:

01443 425003

 

I rhoi wybod am bryderion yn
Merthyr galwch:

01685 725000

 

Allan I oriau gallwch rhif cyswllt:

01443 743665

Cliciwch am Wybodaeth

Dolenni Defnyddiol

Childline

Mae Childline yn wasanaeth cwnsela cyfrinachol a phreifat, 24 awr, i blant a phobl ifainc hyd at 19 oed. Gall darparu cymorth a chyngor ar amrywiaeth eang o faterion.

Ewch I'r Wefan

Wicid

Mae WICID.tv yn wefan gwybodaeth a chyfryngau i bobl ifainc yn Rhondda Cynon Taf. Crëwyd gan bobl ifainc ar gyfer pobl ifainc. Mae’n cael ei lywio gan grŵp o bobl ifainc sy’n gwneud penderfyniadau ynghylch dyfodol y wefan ac yn cyfrannu’n weithredol at y prosiect. Lansiodd y prosiect yn 2011 ac ers hynny mae wedi bod yn gweithredu i roi cyfleoedd i bobl ifainc rhwng 11 a 25 oed i fod yn rhan o gyfleoedd creadigol a phrofiadau Newyddiaduraeth.

Ewch I'r Wefan

Kidscape

Mae Kidscape yn elusen yn y DU sy wedi'i sefydlu i helpu i atal bwlio. Mae'n gweithio'n uniongyrchol gyda phlant, pobl ifainc a rhieni i ddarparu cymorth a chyngor ar ddelio â bwlio, a phroblemau perthnasol eraill.

Ewch I'r Wefan

Fearless

Gwybod rhywbeth am droseddau? Defnyddiwch ein ffurflen ddiogel ar-lein i roi unrhyw wybodaeth i ni am droseddau yn gwbl ddienw.

Ewch I'r Wefan

Think U Know

Mae Think U Know yn wefan addysgol sy wedi'i hanelu at bobl ifainc yn uniongyrchol. Mae'n darparu cymorth a chyngor ynghylch diogelwch ar y we a chwilio'r we yn ddiogel.

Ewch I'r Wefan

Cyngor Sexting

Ewch I'r Wefan

Bullying UK

Mae Bullying UK yn darparu llinell gymorth gyfrinachol 24 awr a gwefan sy'n darparu cymorth a chyngor ar bob ffurf o fwlio.

Ewch I'r Wefan

Meic

Y llinell gymorth sy’n cynnig help a chyngor i blant a phobl ifanc yng Nghymru. Os oes gen ti broblem, ac eisiau siarad â rhywun, mae Meic yma i ti.

Ewch I'r Wefan

NSPCC

Mae'r NSPCC yn darparu llinell gymorth 24 awr, sy'n cynnig cyngor a chymorth i blant a'u teuluoedd. NSPCC yw'r elusen flaenllaw i blant sy'n brwydro i ddod â cham-drin plant i ben yn y DU.

Ewch I'r Wefan

Dwy Ochr

Dyma wefan ar gyfer plant a phobl ifainc sy'n derbyn gofal gan Gyngor Rhondda Cynon Taf.

Ewch I'r Wefan

Comisiynydd Plant Cymru

Pencampwr Plant Cymru.

Ewch I'r Wefan

© Hawlfraint 2019 Rhondda Cynon Taf CBS & Merthyr Tudfil CBS wefan gan MTCBC

  Cysylltwch â Ni     ·       Cyrchu     ·       Cuddio Tudalen Hon