• img6.jpg

Croeso i Cwm Taf Bwrdd Diogelu Plant

 

Croeso i Wefan Bwrdd Diogelu Plant Cwm Taf

 

Mae'r wefan hon yn darparu gwybodaeth, cyngor ac arweiniad i'r cyhoedd, plant, pobl ifanc, rhieni, gofalwyr a gweithwyr proffesiynol sy’n dod i gysylltiad â phlant a'u teuluoedd drwy rinwedd eu gwaith.

Mae'r wefan wedi ei chynllunio i helpu asiantaethau, sefydliadau ac unigolion sy'n gweithio gyda phlant, gan gynnwys teuluoedd a rhieni yn ogystal ag aelodau'r gymuned ehangach, er mwyn helpu i gadw ein plant a’n pobl ifanc yn ddiogel.

 

Dweud Eich Dweud


Mae Bwrdd Diogelu Plant Cwm Taf (CTSCB) yn awyddus i glywed eich barn am y wefan hon. Os oes gennych chi unrhyw awgrymiadau ar sut i wella'r gwasanaeth hwn, rhowch wybod i ni. Gallwch wneud hyn trwy anfon e-bost atom cwmtafsafeguarding@rctcbc.gov.uk

 

Gweithio mewn partneriaeth i ddiogelu plant a phobl ifanc

Pryderon Adroddiad

I rhoi wybod am bryderion  yn RCT galwch:

01443 425003

 

I rhoi wybod am bryderion yn
Merthyr galwch:

01685 725000

 

Allan I oriau gallwch rhif cyswllt:

01443 743665

Cliciwch am Wybodaeth

Ein Diweddariadau

Newyddion a'r digwyddiadau diweddaraf

Wythnos Diogelu 2017

WYTHNOS DIOGELU

13 Tachwedd - 17 Tachwedd 2017

 

 

Bydd Wythnos Diogelu Cenedlaethol ledled Cymru yn…

Dysgu Mwy
Diwrnod Defnyddio'r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel 2017

Y ni yw'r newid: uno ar gyfer rhyngrwyd gwell

 

Bydd Diwrnod Defnyddio'r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel 201…

Dysgu Mwy

© Hawlfraint 2017 Rhondda Cynon Taf CBS & Merthyr Tudfil CBS wefan gan MTCBC

  Cysylltwch â Ni     ·       Cyrchu     ·       Cuddio Tudalen Hon