Canllaw i rieni a gofalwyr

Cynadleddau Amddiffyn Plant

Pryderon Adroddiad

I rhoi wybod am bryderion  yn RCT galwch:

01443 425003

 

I rhoi wybod am bryderion yn
Merthyr galwch:

01685 725000

 

Allan I oriau gallwch rhif cyswllt:

01443 743665

Cliciwch am Wybodaeth

Cynadleddau Amddiffyn Plant

 

"Beth yw cynhadledd amddiffyn plant?"

 

Cynhelir ymholiadau amddiffyn plant pan fydd aelod o’r cyhoedd neu asiantaeth yn rhoi gwybod bod plentyn yn cael ei niweidio neu ei esgeuluso o bosib. Pan fydd yr ymholiadau’n dangos bod plentyn wedi ei niweidio o bosib, neu y gall gael ei niweidio yn y dyfodol, cynhelir cyfarfod o’r enw cynhadledd amddiffyn plant. Diben y Gynhadledd Amddiffyn Plant yw dwyn ynghyd aelodau’r teulu, y plentyn lle bo hynny’n briodol, a’r gweithwyr proffesiynol sydd wedi cael y cyswllt pennaf â’r plentyn a’r teulu er mwyn penderfynu a oes angen Cynlluniau Amddiffyn Plant ffurfiol ar y plentyn/plant i ddiogelu a hyrwyddo lles y plentyn/plant.

 

Fel rhiant neu ofalwr, mae’n bosib bod y digwyddiadau sydd wedi arwain at y gynhadledd amddiffyn plant hon wedi achosi straen i chi, a’ch bod yn teimlo’n ddryslyd, yn ddig ac yn llawn gofid. Amcan y llyfryn hwn yw egluro pam y mae cynhadledd yn cael ei chynnal a sut y gallwch chi ddweud eich dweud.

© Hawlfraint 2019 Rhondda Cynon Taf CBS & Merthyr Tudfil CBS wefan gan MTCBC

  Cysylltwch â Ni     ·       Cyrchu     ·       Cuddio Tudalen Hon