Peryglon Ysgwyd Babanod

Risgiau Babanod Ysgwyd

Pryderon Adroddiad

I rhoi wybod am bryderion  yn RCT galwch:

01443 425003

 

I rhoi wybod am bryderion yn
Merthyr galwch:

01685 725000

 

Allan I oriau gallwch rhif cyswllt:

01443 743665

Cliciwch am Wybodaeth

Risgiau Babanod Ysgwyd

Peryglon Ysgwyd Babanod

 

Mae gofalu am fabi sy’n llefain yn gallu bod yn heriol. Weithiau, mae rhieni’n gallu cael trafferth tawelu eu babi, a gall hyn beri gofid a rhwystredigaeth. Ar ei waethaf, gall arwain at rieni’n colli tymer a niweidio eu babi.

 

Anaf pen nad yw’n ddamweiniol yw’r achos mwyaf cyffredin o farwolaeth ymhlith babanod neu anabledd hirdymor yn sgil camdriniaeth. Gall anafiadau ddigwydd pan fo rhywun naill ai’n ysgwyd, yn taro neu’n taflu’r babi. Mae ymchwil yn dangos fod nifer sylweddol o fabanod yng Nghymru yn dioddef anafiadau o’r fath ac y gallai ymgyrch effeithiol i atal hyn achub bywydau plant o bosib.

 

Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru wedi paratoi fideo pedwar munud, 'shaking your baby is just not the deal', sy’n tynnu sylw at yr heriau o ymdopi â babi sy’n llefain – ac mae’n pwysleisio ei bod hi’n niweidiol ysgwyd babi.

 

© Hawlfraint 2019 Rhondda Cynon Taf CBS & Merthyr Tudfil CBS wefan gan MTCBC

  Cysylltwch â Ni     ·       Cyrchu     ·       Cuddio Tudalen Hon