Cwsg Mwy Diogel

Pryderon Adroddiad

I rhoi wybod am bryderion  yn RCT galwch:

01443 425003

 

I rhoi wybod am bryderion yn
Merthyr galwch:

01685 725000

 

Allan I oriau gallwch rhif cyswllt:

01443 743665

Cliciwch am Wybodaeth

Cwsg Mwy Diogel

Ymgyrch genedlaethol The Lullaby Trust yw Wythnos Cwsg Mwy Diogel sy'n targedu unrhyw un sy'n gofalu am fabi bach.

 

Mae Ymddiriedolaeth Lullaby a phartneriaid yn anelu at sicrhau bod rhieni yn y DU yn gwybod pa mor bwysig yw cwsg mwy diogel a'u bod nhw'n effro i sut i leihau tebygolrwydd Syndrom Marwolaeth Sydyn Babanod (SIDS).

 

Am ragor o wybodaeth gweler yr adnoddau isod;

 

Canllaw Cwsg Mwy Diogel i Rieni

 

Cwsg Mwy Diogel - Cerdyn Easy Read

 

Poster A4 Cwsg Mwy Diogel

 

Gwybodaeth - Nid yw soffas yn ddiogel ar gyfer babanod sy'n cysgu

 

Taflen Ffeithiau

 

© Hawlfraint 2019 Rhondda Cynon Taf CBS & Merthyr Tudfil CBS wefan gan MTCBC

  Cysylltwch â Ni     ·       Cyrchu