Adrodd pryderon

Beth i'w wneud os ydych yn pryderu am blentyn

Pryderon Adroddiad

I rhoi wybod am bryderion  yn RCT galwch:

01443 425003

 

I rhoi wybod am bryderion yn
Merthyr galwch:

01685 725000

 

Allan I oriau gallwch rhif cyswllt:

01443 743665

Cliciwch am Wybodaeth

Beth i'w wneud os ydych yn pryderu am blentyn


Beth i'w wneud os ydych chi'n pryderu am blentyn

Os oes pryderon gennych chi ynghylch diogelwch plentyn neu berson ifanc, ffoniwch eich Carfan Diogelu leol ar y rhifau isod:

Rhondda Cynon Taf: 01443 425003
Merthyr Tudful: 01685 725000
Oriau agor:
Llun–Iau 8.30am–5.00pm
Gwener 8.30am–4.30pm

Argyfwng y tu allan i oriau'r swyddfa (Rhondda Cynon Taf a Merthyr Tudful):

I gysylltu â'r Gwasanaethau i Blant y tu allan i oriau'r swyddfa, dros y penwythnos ac ar wyliau banc, ffoniwch Garfan ar Ddyletswydd ar gyfer Argyfyngau Cwm Taf ar 01443 743665.

Os ydych chi'n amau bod plentyn neu berson ifanc mewn perygl uniongyrchol o niwed, ffoniwch 999 a siaradwch â'r heddlu.

Os does dim angen ymateb ar frys mae croeso i chi ffonio'r heddlu ar 101.

Os bydd yn dod i'r amlwg bod plentyn yn cael ei gam-drin neu mewn perygl o niwed sylweddol, bydd gweithwyr proffesiynol yn gweithio gyda'r teulu i sicrhau bod modd diogelu'r plentyn.
Ar agor: Llun–Iau 8.30am–5.00pm
Gwener 8.30am–4.30pm

Carfan ar Ddyletswydd ar gyfer Argyfyngau Cwm Taf: 01443 743665 (Llun–Iau 5.00pm–8.30am, Gwener–Llun 4.30pm–8.30am)

Os ydych chi eisiau rhoi gwybod am ddigwyddiad lle does dim angen ymateb ar frys neu os oes problem neu gwestiwn gennych chi, ffoniwch 101, sef rhif di-argyfwng 24 awr yr heddlu. (Ffoniwch 101 pan fydd y digwyddiad yn llai pwysig na 999).
Yn ardal Cwm Taf, rydyn ni wedi ymrwymo i weithio mewn partneriaeth â rhieni a chynhalwyr plant a phobl ifainc.

 

© Hawlfraint 2019 Rhondda Cynon Taf CBS & Merthyr Tudfil CBS wefan gan MTCBC

  Cysylltwch â Ni     ·       Cyrchu