Diogelu ar gyfer Gweithwyr Proffesiynol

Gweithwyr Proffesiynol

Gweithwyr Proffesiynol

Os ydych chi’n ‘weithiwr proffesiynol’ sy’n gweithio gydag oedolion neu’n gofalu am oedolion, mewn gwaith cyflog neu’n wirfoddol, yna mae’r adran hon o'r wefan ar eich cyfer chi.

 

Mae'r adran hon yn ymwneud â rhannu gwybodaeth er mwyn helpu a chynorthwyo gweithwyr proffesiynol wrth iddyn nhw ddiogelu a hyrwyddo lles oedolion sydd mewn perygl. Ein gobaith yw y byddwch o’r farn bod y wybodaeth yn ddefnyddiol.

 

Gyda'n gilydd mae gennym i gyd ran i'w chwarae wrth atal, adnabod a rhoi gwybod am esgeulustod a cham-drin .

 

Mae diogelu yn fater i bawb

© Hawlfraint 2018 Rhondda Cynon Taf CBS & Merthyr Tudfil CBS wefan gan MTCBC

  Cysylltwch â Ni     ·       Cyrchu     ·       Cuddio Tudalen Hon