Polisïau a Gweithdrefnau

Download - Polisïau a Gweithdrefnau

 

Mae Bwrdd Diogelu Cwm Taf yn cydnabod mai gweithwyr proffesiynol a gwirfoddolwyr yw’r ased mwyaf gwerthfawr wrth weithio gyda phlant, pobl ifanc, oedolion mewn perygl a a'u teuluoedd er mwyn cyflawni canlyniadau cadarnhaol.

 

Mae'r CTSCB wedi datblygu polisïau a gweithdrefnau er mwyn cydlynu’r hyn a wneir gan bob corff cynrychioliadol i ddiogelu a hyrwyddo lles plant a phobl ifanc yn ardal Cwm Taf.

 

Os oes polisi neu weithdrefn a ydych chi'n gallu dod o hyd i cysylltwch ag uned busnes ar 01443 484 524 neu drwy e-bost ar cwmtafsafeguarding@rctcbc.gov.uk

 

© Hawlfraint 2018 Rhondda Cynon Taf CBS & Merthyr Tudfil CBS wefan gan MTCBC

  Cysylltwch â Ni     ·       Cyrchu     ·       Cuddio Tudalen Hon