Hyfforddiant

Rhaglen Hyfforddiant Aml-Asiantaeth

Rhaglen Hyfforddiant Aml-Asiantaeth

Mae hyfforddiant aml-asiantaeth yn ffordd effeithiol iawn o helpu gweithwyr proffesiynol i ddeall eu swyddogaethau, cyfrifoldebau a’r gweithdrefnau ac er mwyn creu cyd-ddealltwriaeth o brosesau asesu a gwneud penderfyniadau.

 

Mae Bwrdd Diogelu Cwm Taf yn darparu rhaglen hyfforddiant aml-asiantaeth ar gyfer pob asiantaeth ym Merthyr Tudful a Rhondda Cynon Taf sy'n gweithio gyda plant, pobl ifanc ac oedolion sydd mewn perygl. Mae'r rhaglen hyfforddiant aml-asiantaeth yn cael ei chydlynu a’i datblygu gan y Grŵp Hyfforddiant.

 

© Hawlfraint 2019 Rhondda Cynon Taf CBS & Merthyr Tudfil CBS wefan gan MTCBC

  Cysylltwch â Ni     ·       Cyrchu     ·       Cuddio Tudalen Hon