Dyma Fi

Cwmtaf Safeguarding

Pryderon Adroddiad

I rhoi wybod am bryderion  yn RCT galwch:

01443 425003

 

I rhoi wybod am bryderion yn
Merthyr galwch:

01685 725000

 

Allan I oriau gallwch rhif cyswllt:

01443 743665

Cliciwch am Wybodaeth

Dyma Fi

Dyma Fi

Mae DYMA FI yn ymgyrch sy’n herio ystrydebau rhywedd mewn ffordd gadarnhaol, gan geisio annog pobl i siarad am rywedd ac i ‘fyw heb ofn’ cyfyngiadau a normau rhywedd.

 

Mae’r ymgyrch DYMA FI wedi cael ei datblygu mewn partneriaeth â’n rhanddeiliaid arbenigol a goroeswyr sy’n rhan o’n Grŵp Cyfathrebu Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol. Mae’r rhain yn cynnwys cynrychiolwyr o:

 

Beth yw’r broblem?

 

Mae syniadau hen-ffasiwn yn dal i fodoli ynghylch sut dylai pawb ymddwyn a pha fath o ymddygiad a llwyddiannau y dylem eu disgwyl o ganlyniad i hyn, sy’n rhoi pwysau ar bobl i gydymffurfio â ‘normau’ cymdeithas.

Gall ein rhywedd effeithio ar ba mor ddiogel rydym yn teimlo, i ble rydym yn teimlo y gallwn fynd, pa swyddi i ymgeisio amdanynt, a disgwyliadau pobl eraill ohonom.  

Mae’r ymgyrch DYMA FI yn cydnabod ein bod ni’n llawer mwy na’n rhywedd.  

Mae’r ymgyrch yn dweud bod angen i ni gydnabod y cysylltiad rhwng rhywedd a thrais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol.  

Mae’n cydnabod bod y pwysau i gydymffurfio, ac anghydraddoldeb rhwng y rhywiau yn y gymdeithas sydd ohoni, yn gallu achosi trais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol, a bod yn ganlyniad ohono. 

Mae pawb yng Nghymru’n haeddu byw heb ofn ystrydebau rhywedd – i fod yn driw i’w hunain a chyflawni eu llawn botensial.  

 

 

Beth allwch chi ei wneud?

 

 

Rydym yn dechrau sgwrs am anghydraddoldeb rhwng y rhywiau, a sut mae’n effeithio ar bobl ledled Cymru. O ddyn sy’n gweithio fel bydwraig, i fenyw sy’n gweithio fel mecanig, neu fachgen ifanc sy’n gwisgo colur neu ferch ifanc sy’n chwarae yn y mwd gyda’i Jac Codi Baw – mae pobl o bob cwr o Gymru eisoes yn herio ‘normau’ ac ystrydebau rhywedd, ond mae’r anghydraddoldeb yn parhau. 

 

Ymunwch â’r sgwrs ar Facebook (dolen allanol) a Twitter (dolen allanol) gan ddefnyddio #dymafi i’n helpu i greu Cymru sy’n herio ystrydebau rhywedd, Cymru sy’n torri’n rhydd o’r pwysau i gydymffurfio a Chymru sy’n dathlu #dymafi .

 

 

Rhagor o wybodaeth (dolenni allanol - Saesneg yn unig)

 

 

 

© Hawlfraint 2019 Rhondda Cynon Taf CBS & Merthyr Tudfil CBS wefan gan MTCBC

  Cysylltwch â Ni     ·       Cyrchu